224kablo
Köşe Yazıları

KRİZ   YÖNETİMİNDE  LİDERLİK

               

                                                     KRİZ   YÖNETİMİNDE  LİDERLİK

                Merhaba sevgili Volt okurları  değerli dostlarım,  risklerin oldukça fazla olduğu ve dolayısıyla krizlerin  olduğu böyle zamanlarda hiç olmadığı kadar ihtiyacımız olan kriz yönetimi ve bunu yöneten özel insanlar ; liderler.Liderlerin kimler olduğunu , liderliğin tanımı ve böyle kritik dönemde nasıl yol izlediklerini ve hangi yöntemlerle sorunların üstesinden gelebildiklerini bu sayıdaki yazımda   paylaşmak istedim.

                Liderliğin tanımları bir çok farklı şekilde ifade edilebilir ama özünde tanımlama içindeki özellikler sonuçta aynı sonuçları bize anlatır.Yani genel olarak liderlik, bir topluma yarar sağlayan, bazı değişimleri kabul eden  ve yöneten, yönlendiren veya  etrafındakileri ;  bunlar bireylerden geniş kitlelere kadar olan insan topluluklarını belli ideallere yönelten, girişimciliği ve yenilikçiliğinin yanında bulunduğu ortamlarda etkileyici sorun çözücü ve doğallığının yanında fikirlerini açıkça ifade edebilen, iletişim becerilerine sahip olup konuştuklarını dinletebilen  özel kişilerdir diye ifade edip tanımlarız.Aslında ilave edilecek bir çok becerileri var olan bu kişileri ben kısaca genel olarak sizlere tanımladım.

                Peki bu kişiler neler yaparlar, kriz ortamında nasıl davranırlar, sorunların üstesinden nasıl gelirler kısaca  özetleme şeklinde anlatacağım.Çünkü  liderliği anlatmak sanırım birkaç sayımızı alacaktır.Lider özellikleri taşıyan bir kişinin bulunduğu konum itibariyle kriz anlarıyla karşılaşması hayatında yaşamaya başladığı stres yüklü ve en önemli sınavı  sayılır.Krizler  çok hassas  ortamlar olup böyle bir zamanda liderin önemi ortaya çıkmaktadır.Hazırlıksız olma ihtimalleri de olabilir yada öngörüleriyle hazırlıklı da olabilir.Bazen  hazırlık esnasında kendisi için çok önemli olan verilere ulaşamamış veya  bilgi eksikliği ile de karşı karşıya kalabilir.İşte böyle anlarda lider, hızlı kara alma ve karar verme becerilerine sahip olan kişidir.Hata yapma oranı neredeyse yoktur  ve sorunları , kötü  giden  olumsuzlukları  çözebilme  yeteneğini  ortaya  çıkarıp mantık ve içgüdülerini  harekete  geçirme  yöntemlerini  uygulama durumunda kalabilirler.Zaten lider olanlar gerek tecrübelerini gerekse istatistiksel düşüncelere hakim olan  aynı zamanda öngörüsel  meziyetlere sahip olan kişilerdir.

                Kriz yönetiminde liderin öneminden söz ederken,  peki kriz nedir? Krizin tanımlamasına da birkaç cümle ile anlamaya çalışalım ki liderin önemi biraz daha iyi anlaşılabilsin.Liderlik gibi birçok tanım şekli var , biz daha genel olarak ifade edecğiz.Daha önceden beklenmeyen  aniden gelen , öngörülemeyen  ve hazırlıksız olup  karar vericiler tarafından acilen karşılık vermekte zorlanılan durum olarak ifade edebiliriz.Bu anlaşılabilen kısa tanımdır ve krizi anlamak için bir de çeşitleme yapalım ki daha iyi anlaşılabilsin.Birden oluşan  böyle bir durumda varsayılanlar, amaçlar ve planlamaların uygulanmasında tehdit olarak  bazen geçici bazende kötü sonuçlar doğuran  yaşamı, geleceği ipotek altına alabilecek kadar hırçın ve bir o kadar fırsatçı  ortam.

                Krizin ortaya çıkmasının bir çok nedeni mevcut olup biz kısaca içerden ve dışarıdan gelen birçok etmenin(çevresel faktörler dahil) zemin hazırlamasında doğan, amil faktörlerin etkisiyle  bir çok olumsuzlukların bir arada bulunduğu  sıkıntılı bir süreç veya durum  diyerek tanımlamaları burada şimdilik sonlandıralım.

                  Dostlarım tam böyle bir ortamda bu durumu yönetmenin gerekliliklerini ve yönetenin kim veya kimler olduğunun önemi ortaya çıkmaktadır.İşte Lider ,  burada işi ele alır  ve yöntemleri uygulama başlar.Sevgili Volt okurları, sözlerime başlarken lideri anlatmak kısa ifadelerle zor bir çok sayıda ancak anlatılabilir demiştim ya; galiba öyle olacak bir sonraki sayımızda  hem kriz yönetimin hemde  liderliği anlatmaya devam edeceğim saygılarımla.